תפריט נגישות

טוראי ישראל לוי ז"ל

ישראל לוי
בן 25 בנפלו
בן מרים וראובן
נולד בפולין
בכ"ה בשבט תרע"ד, 15/7/1914
התגורר בגינוסר
התגייס ב-1948
שרת בחטיבת גולני
יחידה: מפח"ט
נפל בעת מילוי תפקידו
בכ"ח באייר תש"ח, 6/6/1948
במלחמת העצמאות
מקום נפילה: כפר ר'וער אבו שושה
מקום קבורה: קיבוץ גינוסר

קורות חיים

בן ראובן ומרים. נולד בכ"ה בשבט תרע"ד בעיר אוגוסטובה, פלך סובאלק, שבפולין (בעבר רוסיה). במרחשוון תרפ"ב 1921 עלה עם הוריו ואחיו לארץ. קיבל את ראשית חינוכו לערכים, לעבודה ולחקלאות בבית-הספר לילדי עובדים בתל-אביב. ישראל וחבריו למחזור השני של בית-הספר הלכו ללמוד בבית הספר החקלאי בן-שמן במגמה להקים קיבוץ עצמאי משלהם.

עם סיום לימודיהם הלכו להכשרה במשקי עמק הירדן, בדגניה ובכנרת, ועם סיום תקופת הכשרתם הגיעו למושבה מגדל כקבוצה עצמאית. כעבור שלוש שנים ייסדו ישראל וחבריו את קיבוץ גינוסר. בגינוסר הקים את משפחתו ונולדו שלושת ילדיו, כל 14 שנות חייו בגינוסר מילא תפקידים מרכזיים בחברה, במזכירות, בענפי המשק ובנושאי ביטחון, לאחרונה ניהל את המסגרייה, חבריו חיבבוהו, העריצוהו ונתנו בו אמונם.בשנת תש"ח, שנת מלחמת העצמאות, השתתפה הכיתה עליה פיקד ישראל בפעולות ביטחוניות שונות כמו אבטחת שיירות בדרכי הגליל, הגנת קיבוץ גשר, פיצוץ גשר אל-חמה ובכיבוש סג'רה הערבית.

ב-6.6.1948 נתקבלה הוראה ממטה ה"הגנה" בנפת עמק הירדן לצאת לפעולה נגד ערביי הכפר ר'וער אבו-שושה. בבוקר השכם יצאו שתי כיתות, בפיקודו של ישראל, מגינוסר ובאו במגע עם האויב, שקיבל תגבורת מזוינת מהכפר מע'ר.

תוך כדי חילופי היריות, ישראל החליט להסתער על הכפר, פקד על כולם לא להרים ראש ולפני שנתן פקודת-זינוק הרים את ראשו, לסקור את השטח. הוא הביט במשקפת צלף ראה את ניצנוץ המשקפת ישראל נפגע בראשו....ונפל. הוא הועבר לבית-החולים בטבריה ושם נפטר.על שמו קראו חבריו מגינוסר לחלקה חקלאית "רמת-ישראל"- הנמצאת ממול ומדרום לשרידיו של הכפר ר'וער אבו-שושה.

במלאות יובל למדינת ישראל, בניו ומשפחתו הענפה בגינוסר החליטו להנציח את זיכרו ממש במקום נפילתו.חברו, רעו וגיסו חבר גינוסר (ינצ'ה) סיפר למשפחה על הימצאותה של כתובת שהוא כתב, ימים ספורים לאחר נפילתו של ישראל, על הסלע שלמרשותיו נפל.אחר חיפושים נמצא הסלע והכתובת (בדיוק לאחר 50 שנה!! ב- 6.6.98) וכך כתוב:

"ישראל לוי, נפל בקרב על הכפר רוע'ר, את הטוב שבכולנו איבדנו 6.6.48 תש"ח - ינצ'ה"

המשפחה החליטה לחרוט על אותו סלע המשקיף על הקיבוץ ושדותיו את הכתובת"פה נפלישראל לוי איש גינוסר" 6.6.1948

המשפחה הכשירה את האתר ונטעה מספר עצים מעצי המקום - לצל.

מאז האתר משמש להתכנסות המשפחה ומוקירי זכרו הן בימי זיכרון והן במועדים נוספים.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה